ઈવાનઃ 'એક નાનો યોદ્ધા' - 3 u... jani દ્વારા બાળ વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ઈવાનઃ 'એક નાનો યોદ્ધા' - 3

u... jani દ્વારા ગુજરાતી બાળ વાર્તાઓ

5. જંગલી વરુનો સામનો ઈવાન વૃક્ષ પર જ રડતાં-રડતાં સુઇ જાય છે. જ્યારે જાગે છે ત્યારે સવાર પડી ગઈ હોય છે. તેની આંખો રોઈને સોજી ગઈ હોય છે. તે ઝાડ પરથી નીચે ઉતરે છે અને ...વધુ વાંચો