ચાલો આજે કરીએ પોતાની સાથે વાત... ખુદ ની ખુદ સાથે ચર્ચા...! Mahesh Vegad Samay દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

ચાલો આજે કરીએ પોતાની સાથે વાત... ખુદ ની ખુદ સાથે ચર્ચા...!

Mahesh Vegad Samay દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

“ ખુદની ખુદ સાથે ચર્ચા...! ” ચાલો આજે કરીએ પોતાની સાથે વાત.... હા... આ વાત બધા એટલે બધા નાના બાળકો, મહિલાઓ, યુવાનો, યુવતીઓ, વડીલો બધા ને લાગુ પડે એવી ...વધુ વાંચો