સબંધો - ૯ Komal Mehta દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

સબંધો - ૯

Komal Mehta દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

સબંધો ૯પ્રેમ કે પછી પસંદ!?પ્રેમ અને પસંદ નો ફરક શું છે. એ ફરક મને બહુ નાની ઉંમર માં સમજાઈ ગયો હતો. મારી નાની ને ગુલાબ નાં અને મોરગા નાં ફૂલો વાવવાની આદત હતી, અને મને એ ફૂલો ને તોડીને ...વધુ વાંચો