'હા' કે 'ના' ronak maheta દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

'હા' કે 'ના'

ronak maheta દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

જીવન માં કેટલા બધા પડાવ આવે છે જેનો જવાબ હા કે ના માં આપવો પડતો હોય છે. અને સૌથી મોટી મૂંઝવણ પણ ત્યાં જ થતી હોય છે કારણ કે આપણે ફક્ત ફાયદા ગેરફાયદા જોતા હોઈએ છે કે જો હા ...વધુ વાંચો