જિંદગીનો કોયડો(The riddle of life) Pratik Rajput દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

જિંદગીનો કોયડો(The riddle of life)

Pratik Rajput દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

કોયડો(Riddle) એક ખૂબ જ જટિલ અને સામાન્ય વ્યક્તિ દ્વારા ઉકેલી ન શકાય તેવો એક ખૂબ જ મુશ્કિલ કાર્ય સમાન છે,તેને ઉકેલવા માટે બુદ્ધિવાન પુરુષ નું જ કામ એમ કહીએ તો પણ વાંધો નથી,આવું આપડે સામાન્ય ભાષામાં અર્થ કરતા હોઈએ ...વધુ વાંચો