મારું સ્વપ્ન, બીજાની આંખે.. Naresh Gajjar દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

મારું સ્વપ્ન, બીજાની આંખે..

Naresh Gajjar દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

##@સ્ત્રી વિષયક##મારું સ્વપ્ન, બીજાની આંખે..થોડા સમય પહેલા ક્યાંય વાંચેલી અને વિદેશ માં ચર્ચિત એક એવી એક ઘટના આપની સમક્ષ શેર કરું છું..જેને વાંચ્યા પછી કદાચ સ્ત્રી પ્રત્યેના આપણા દ્રષ્ટિકોણ માં કંઇક બદલાવ આવે એવી એ ઘટના મુજબ ..વીસ વર્ષ ...વધુ વાંચો