ઈવાનઃ 'એક નાનો યોદ્ધા' - 4 u... jani દ્વારા બાળ વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ઈવાનઃ 'એક નાનો યોદ્ધા' - 4

u... jani દ્વારા ગુજરાતી બાળ વાર્તાઓ

6. જંગલમાં આગ ઈવાન જ્યારે સવારે નદી આગળ આવતો ત્યારે એક નાનો પથ્થર લઇને બેગમાં નાખતો. આજે પોતે બેગ માં જોયું તો પાંચ પથ્થર હતા. ઇવાનનો હવે અહીં છઠ્ઠો દિવસ પસાર થવાનો હતો. પહેલીવાર ઈવાન પોતાના ...વધુ વાંચો