સ્વીકાર - ૧૦ Komal Mehta દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

સ્વીકાર - ૧૦

Komal Mehta દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

?આપડે આગળ વાત થઈ કે અમુક લોકો આપણને અંદર થી તોડી દેવા માગતાં હોય છે. અને માણસ ને અંદર થી તોડવા માટે શબ્દો કાફી છે, અમુક શબ્દો આપણને અંદર થી તોડી નાખતા હોય છે. પરંતુ આપણે એ સમજવાનું છે ...વધુ વાંચો