આવું પણ બને Bhavna Bhatt દ્વારા ક્લાસિક નવલકથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

આવું પણ બને

Bhavna Bhatt દ્વારા ગુજરાતી ક્લાસિક નવલકથાઓ

*આવું પણ બને*. વાર્તા... ૧૦-૨-૨૦૨૦આ દુનિયામાં કોઈ ને ગમવું અે સૌથી મોટુ વરદાન છે, પણકોઈ આપણને બહુ ગમે કે કોઈ આપણને બહુ ગમાડેઅે બન્ને ઘટના પવિત્ર છે.. પણ ઘણી વખત એક ના પણ કોઈ ની જિંદગી સમાપ્ત કરી દે ...વધુ વાંચો