લાગણીનો દરિયો !! SP ENTERTAINMENT દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

લાગણીનો દરિયો !!

SP ENTERTAINMENT દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

પ્રેમ અને લાગણી આ બે જ એવી બાબતો છે કે જેને ભૂલવી કે અનુભવવી એ બધાનું કામ નથી. લાગણી એક એવું બંધન છે કે જેમાં જોડતા જ ખુશી મળે છે.હકીકતમાં એ ખુશી એની નથી હોતી સાહેબ...કોઈ વ્યક્તિ કે વસ્તુ ...વધુ વાંચો