તમારી પાસે સમય કેટલો Chauhan Harshad દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

તમારી પાસે સમય કેટલો

Chauhan Harshad દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

તમારી પાસે જીવવા સમય કેટલો? 70 વર્ષ ? કે 80 વર્ષ ? પરંતુ શું આપ જાણો છો , તમે તમારા સંપૂર્ણ જીવનસમયનો માત્ર 15 ટકા જેટલો જ સમય જીવો છો. તમને પૂરું આયુષ્ય ભલે મળ્યું, પરંતુ તમે આંશિક જ ...વધુ વાંચો