ચટ્ટાની ચહેરો bakul dekate દ્વારા સાહસિક વાર્તા માં ગુજરાતી પીડીએફ

ચટ્ટાની ચહેરો

bakul dekate દ્વારા ગુજરાતી સાહસિક વાર્તા

લેખક : બકુલ ડેકાટે લગભગ ૪ મહિના અગાઉ સાહસિકોની એક ટુકડી કેનેડાના પશ્વિમ ભાગમાં આવેલા 'બેડલેન્ડ'ની મુલાકાતે અગર તો જોખમપૂર્ણ અભિયાન નો અનુભવ લેવા ગયા હતા. મજબૂરીવશ ટુકડીએ બેડલેન્ડ ના બરોબર મધ્યભાગમાં આવેલા એક સ્થળે રાતવાસો કરવો ...વધુ વાંચો