અનહદ પ્રેમનો અંત mahender દ્વારા કવિતાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

અનહદ પ્રેમનો અંત

mahender દ્વારા ગુજરાતી કવિતાઓ

ડર લાગે છે તું હવે વધારે નજીક ના આવ ,મને ડર લાગે છે ક્યાંક સદાય માટે તને ખોવાનો મને ડર લાગે છે સાથે રહીશું ,સાથે જિવીશું , કરીશું અધૂરા સપના પૂરા , એવી અશક્ય કલ્પના ભરી વાતો ના કર ...વધુ વાંચો