તમને ખબર છે ? બારે મેઘ ખાંગાં એટલે શું ? Paru Desai દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

તમને ખબર છે ? બારે મેઘ ખાંગાં એટલે શું ?

Paru Desai દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

તમને ખબર છે? બારેમેઘ ખાંગા એટલે શું? ઝરમર ઝરમર ધારે વરસે, વાયુના વીંઝણાએ વરસે, આસમાનથી ત્રાંસો વરસે, સાંબેલાની ધારે વરસે. અષાઢે આખેઆખો વરસે, શ્રાવણે ઝરમરિયો વરસે, પારેવાની પાંખે વરસે, મોરલાને કંઠે વરસે, ભુલકાંની સંગાથે વરસે......... ...વધુ વાંચો