બાપુજી ને પત્ર Ridhsy Dharod દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

બાપુજી ને પત્ર

Ridhsy Dharod દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

માનનીય બાપુજી, આશા કરું છું કે તમે ત્યાં કુશળ મંગળ હસો અને માતા સ્વસ્થ હશે. આજે ૮ વર્ષ ના અબોલા પછી તમારા સાથે વાત કરવાની હિંમત નહોતી રહી. પરંતુ પરમ દહાડે તમારો પત્ર મળતા મન માં તમારી જોડે ...વધુ વાંચો