સિક્રેટ સોસાયટી Arjun દ્વારા રોમાંચક માં ગુજરાતી પીડીએફ

સિક્રેટ સોસાયટી

Arjun દ્વારા ગુજરાતી રોમાંચક

''Hiram...tell me secret'' ''come on Hiram tell me secret ...'' ''No never, i can't tell untill my Death...'' આ શબ્દો છે, બાઇબલ ના પન્ના પર લખાયેલા એક મહત્વની ઘટના ના, જેણે જન્મ આપ્યો મેસનરી વિચારધારાને. એક ...વધુ વાંચો