દિવાળી બોનસ! Khajano Magazine દ્વારા મેગેઝિન માં ગુજરાતી પીડીએફ

દિવાળી બોનસ!

Khajano Magazine દ્વારા ગુજરાતી મેગેઝિન

પોઝિટીવીટી * ભાવિક ચૌહાણ --------------------------- “કહાં સે આયે હો ?” “યહાં, SRT કોલોની સે આયા હું, સાબ.” એણે જવાબ આપ્યો. “કહાં કામ કરતે હો ?” “SRT ...વધુ વાંચો