ઈચ્છા મિલન VANRAJ RAJPUT દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

ઈચ્છા મિલન

VANRAJ RAJPUT દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

રામચરિત માનસમાં એક જગ્યાએ ગૌસ્વામી તુલસીદાસજી એ એવું લખેલું છે કે.. " जेहि का जेहि पर सत्य सनेहू , सो तेहि मिलही न कछु संदेहू।" એટલે કે જેને જે વસ્તુ થી સાચો પ્રેમ હોય છે તેને એ વસ્તુ મળી ...વધુ વાંચો