એ ડાયરી નું ગુલાબ Bhavna Bhatt દ્વારા ક્લાસિક નવલકથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

એ ડાયરી નું ગુલાબ

Bhavna Bhatt દ્વારા ગુજરાતી ક્લાસિક નવલકથાઓ

*એ ડાયરી નું ગુલાબ*. વાર્તા... ૧૫-૨-૨૦૨૦ અચાનક જિંદગી માં આવીને "ઘણા" લોકો જીવનને "શણગારી"જાય છે, અને જિંદગી નો ધબકાર નો "હિસ્સો" બનીને તો કોઈક કાયમ માટે "કિસ્સો" બનીને સદાય યાદોમાં રહી જાય છે.... મણીનગર માં રહેતા એક આવાં જ ...વધુ વાંચો