વિચાર... Ripal Vyas દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

વિચાર...

Ripal Vyas દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

આમ તો મન ક્યારેય થાકતું નથી. બસ નિરંતર ચાલતું રહે છે. આપણાં શ્વાસ ની જેમ.... એટલે જ વિચાર ઉપર લખવા માટે કલમ ઉપાડી. આજે ઘણા સમય પછી હું લખવા બેઠી છું. માણસ જો વિચારે તો ખ્યાલ આવે ...વધુ વાંચો