સ્વીકાર ૧૧ Komal Mehta દ્વારા મેગેઝિન માં ગુજરાતી પીડીએફ

સ્વીકાર ૧૧

Komal Mehta દ્વારા ગુજરાતી મેગેઝિન

સ્વીકાર ૧૧.▪️તમે શું કરો છો? જોબ છે કે પછી , પોતાનાં ધંધા વાળા છો? કે પછી કોઈ એમસી કંપની માં જોબ કરો છો. કે પછી કોઈ સી ઈ ઓ છો. ઘણું બધું માણસ હોઈ શકે છે. કોઈ સિંગર, કોઈ ...વધુ વાંચો