સમતુલા જાળવી રાખીએ Paru Desai દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

સમતુલા જાળવી રાખીએ

Paru Desai દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

સમતુલા જાળવી રાખીએ ઇફ વી વોન્ટ રીઅલ લાઈફ ધેન બેલેન્સ યોર લાઈફ.... મીન્સ બેલેન્સીંગ યોર ડેઈલી રૂટીન. ... સવારથી રાત સુધીમાં ઘણી એક્ટીવીટી કરવાની થતી હોય. એમાંની મોટાભાગની જે હોય એ કરવી જ પડે તેમ હોય અને અમુક ...વધુ વાંચો