આટલી અમથી વાત Bhavna Bhatt દ્વારા ક્લાસિક નવલકથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

આટલી અમથી વાત

Bhavna Bhatt દ્વારા ગુજરાતી ક્લાસિક નવલકથાઓ

*આટલી અમથી વાત* વાર્તા... ૧૭-૨-૨૦૨૦આ વાત છે આશરે પચાસ વર્ષ પહેલાં ની...નાની અમથી વાત નું વતેસર થઈ ગયું.. અને રજનું ગજ થઈ ગયું અને બે જીવો નો ભોગ લેવાઈ ગયો... આટલીક અમથી વાત ને હું ( ટણી )‌ પદ ...વધુ વાંચો