વિજયરાજની સાહસિકતા Bambhaniya Sunil દ્વારા સાહસિક વાર્તા માં ગુજરાતી પીડીએફ

વિજયરાજની સાહસિકતા

Bambhaniya Sunil દ્વારા ગુજરાતી સાહસિક વાર્તા

ઈન્દ્રાલોકમાં વિજયરાજની સાહસિકતા, નીડરતા અને સેવાની પ્રશંસા થઈ રહી હતી. આ વાત રાજા ઇન્દ્ર સુધી પહોચે છે તેને મળવાની ઈચ્છા રાજા ઈન્દ્ર ને થઈ અને વિજયરાજની સાહસિકતા, નીડરતા અને સેવા જેવા ગુણો તપાસવા ધરતી પર જવા માટે તૈયાર થઇ ...વધુ વાંચો