કાલ્પનિકતા ની દુનિયામાં જાદુઈ આત્મકથા નું રહસ્ય - 26 Kuldeep Sompura દ્વારા સાહસિક વાર્તા માં ગુજરાતી પીડીએફ

કાલ્પનિકતા ની દુનિયામાં જાદુઈ આત્મકથા નું રહસ્ય - 26

Kuldeep Sompura દ્વારા ગુજરાતી સાહસિક વાર્તા

અધ્યાય 26 " મહાકાય વીંછી"ત્રણેય આગળ વધ્યા અને વનવિહાર ના દરવાજે આવીને ઊભા હતા.ત્યાં વૃદ્ધ ચોકીદાર દાદા અંદર ઓરડી માં હતા.ત્રાટકે નજર ચોરી ને ભાગતા કરતા તેમને કહીને જવું જ ઠીક સમજાયું. તેણે દરવાજા આગળ જઈને ઉભો રહી ગયો ...વધુ વાંચો