એક ગામડાની વાત Bhavna Bhatt દ્વારા ક્લાસિક નવલકથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

એક ગામડાની વાત

Bhavna Bhatt દ્વારા ગુજરાતી ક્લાસિક નવલકથાઓ

*એક ગામડાની વાત* વાર્તા.... ૧૮-૨-૨૦૨૦એક નાનું મજાનું ગામડી ગામ... આણંદ ની બાજુમાં આવેલું ગામ... ધૂળિયા રસ્તા અને ગામના તળાવે માથે તગારુ ચડાવીને એક હાથમાં ડોલ પકડી ને કપડાં ધોવા જવાનું... ગામની પરબડી એ ઉંમર લાયક વૃદ્ધો બેસીને ગામની પંચાત ...વધુ વાંચો