કેદારકંથા - એક સ્વર્ગની મુલાકાત (પાર્ટ -7) Yash Patel દ્વારા સાહસિક વાર્તા માં ગુજરાતી પીડીએફ

કેદારકંથા - એક સ્વર્ગની મુલાકાત (પાર્ટ -7)

Yash Patel દ્વારા ગુજરાતી સાહસિક વાર્તા

Instagram id :- Khushnuma_parindaMy website :- www.traveltrekblog.weebly.comEmail id :- traveltrekblog@gmail.com પ્રકરણ - 14 તારીખ :- 8 જાન્યુઆરીસમય :- સવારના લગભગ 8 વાગ્યા આખરે અમને સજા મળ્યા બાદ અમે ટેન્ટ પર પહોંચ્યા. YHAI ની બેગ માં ધૂસ્સો અને પાણી ની ...વધુ વાંચો