યોગ માં યમ નિયમ મોહનભાઈ દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

યોગ માં યમ નિયમ

મોહનભાઈ દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

પતંજલિ ઋષિએ યોગસૂત્ર ની રચના કરી છે, અને સૌ પ્રથમ યમ અને બીજા ક્રમે નિયમ કહ્યું છે.પછી આસન અને પ્રાણાયામ કહ્યું છે. આ ચાર ને હઠપૂર્વક સિદ્ધ કરવા પડે માટે તેને હઠયોગ પણ કહે છે. બાકી ના યાર પગથિયાં, ...વધુ વાંચો