ઈશ્વર ની ચેતવણી  Mahesh Vegad Samay દ્વારા સામાજિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ઈશ્વર ની ચેતવણી 

Mahesh Vegad Samay દ્વારા ગુજરાતી સામાજિક વાર્તાઓ

“ ઈશ્વર ની ચેતવણી ” હંમણા થોડાં સમય પહેલા ગુજરાતના અમુક વિસ્તારોમાં ઘરતીકંપના સમાચાર સાંભળી ફરી પાછી આપણી સૌ ની ભૂતકાળની ના ઈચ્છવા હોવા છતાં પણ એવી ખરાબ નિર્દય યાદો આ આવેલા ભૂકંપે ...વધુ વાંચો