લવ યુ જિંદગી Bhavna Bhatt દ્વારા ક્લાસિક નવલકથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

લવ યુ જિંદગી

Bhavna Bhatt દ્વારા ગુજરાતી ક્લાસિક નવલકથાઓ

*લવ યુ જિંદગી*. વાર્તા.... ૧૯-૨-૨૦૨૦અચાનક કોઈની દુઃખ ભરી જિંદગીમાં એક નાનું પણ સુખનું કિરણ આવે અને એ જિંદગી જીવવા માટેનું પરિબળ બની જાય છે ત્યારે આ જિંદગી થી પ્રેમ થઈ જાય છે... લવ યુ જિંદગી બની ને જિંદગી થી ...વધુ વાંચો