દરિયાના દેશમાં Khajano Magazine દ્વારા મેગેઝિન માં ગુજરાતી પીડીએફ

દરિયાના દેશમાં

Khajano Magazine દ્વારા ગુજરાતી મેગેઝિન

લહેરખી * વિષ્ણુ ભાલિયા ---------------------- દરિયાના દેશમાં -------------- ક્ષિતિજ પાછળથી કોઈ દરિયાને ઘકેલતું હોય એમ ઘૂમરી લેતાં ખારાં પાણી ખાડીમાં ચોમેર ફરી વળ્યાં. મહેતાસાહેબ વર્ગખંડની ઉઘાડી બારીમાંથી આ વીળનાં ...વધુ વાંચો