‘રેતીનો માણસ’: રણપ્રદેશની વ્યથા-કથાની વાર્તા Hardik Prajapati HP દ્વારા પુસ્તક સમીક્ષાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

‘રેતીનો માણસ’: રણપ્રદેશની વ્યથા-કથાની વાર્તા

Hardik Prajapati HP દ્વારા ગુજરાતી પુસ્તક સમીક્ષાઓ

ગુજરાતી ટૂંકીવાર્તામાં સમયે-સમયે નૂતન સર્જકોના હાથે નૂતન આવિષ્કારો ઝીલાતા રહ્યા છે. ટૂંકીવાર્તા અનુ-આધુનિક સમયમાં અન્ય સાહિત્યસ્વરૂપોની તુલનાએ વધુ લોકપ્રિય અને લોકભોગ્ય સ્વરૂપ બન્યું છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં અનુ-આધુનિકતાના સમયગાળામાં અનેક નવા સર્જકો પ્રગટ થયા, તેમાંય મુખ્યત્વે વાર્તાકારો. શ્રી સુમન શાહ ...વધુ વાંચો