આ દુનિયાની રીત Bhavna Bhatt દ્વારા ક્લાસિક નવલકથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

આ દુનિયાની રીત

Bhavna Bhatt દ્વારા ગુજરાતી ક્લાસિક નવલકથાઓ

*આ દુનિયાની રીત* વાર્તા... ૨૪-૨-૨૦૨૦એ દુનિયા તારી રીત નિરાલી છે.... આ દુનિયામાં લોકો તમારાં દુઃખમાં સહભાગી થવા નહીં પણ તમાશો જ જુવા આવે છે અને તમાશો જોઈને રાજી થાય છે... આ દુનિયા એટલે સગાંવહાલાં, સંબધી.. બાકી આખી દુનિયામાં તો ...વધુ વાંચો