માનવતાના તાણાવાણા Abid Khanusia દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

માનવતાના તાણાવાણા

Abid Khanusia દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

*** માનવતાના તાણાવાણા ***સિરિયાના ગૃહ યુધ્ધના અસરગ્રસ્તોને શરણાર્થી તરીકે પોતાના દેશમાં માનવતાના ધોરણે આશ્રય આપવા અને તેમને વસાવવા કેનેડા સરકારની જાહેરાત પછી સિરિયાથી આવતા શરણાર્થીઓને આવકારવા અલબર્ટાના ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ખાતે કેનેડાના પ્રધાનમંત્રી, કેનેડાના વિદેશ મંત્રી, અન્ય ગણમાન્ય રાજકીય નેતાઓ, ...વધુ વાંચો