ઈવાનઃ 'એક નાનો યોદ્ધા' - 6 u... jani દ્વારા બાળ વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ઈવાનઃ 'એક નાનો યોદ્ધા' - 6

u... jani દ્વારા ગુજરાતી બાળ વાર્તાઓ

10. ૧૪ દિવસની જર્નીનો અંત આ બાજુ, એક રેડિયો સ્ટેશન પરથી માહિતી મળી આવે છે. જે ઓફિસર ઈવાનને શોધી રહ્યા હતા, તેને આ માહિતી મળે છે. તેને જાણ થાય છે કે સાઉથના જંગલમાંથી રેડિયો સ્ટેશન ...વધુ વાંચો