કેદારકંથા - એક સ્વર્ગની મુલાકાત - (પાર્ટ - 8) Yash Patel દ્વારા સાહસિક વાર્તા માં ગુજરાતી પીડીએફ

કેદારકંથા - એક સ્વર્ગની મુલાકાત - (પાર્ટ - 8)

Yash Patel દ્વારા ગુજરાતી સાહસિક વાર્તા

Instagram id :- Khushnuma_parinda My website :- www.traveltrekblog.weebly.com Email id :- traveltrekblog@gmail.com પ્રકરણ - 16 તારીખ :- 8 જાન્યુઆરી સમય :- રાત્રીના લગભગ 10 વાગ્યા ની આજુબાજુ અમે સુનીલ સર ના ટેન્ટ ખોલવાની રાહ જોતા હતા ત્યાં જ ફરી ...વધુ વાંચો