મંદિર . . . નામે ભારત ! Pankil Desai દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

મંદિર . . . નામે ભારત !

Pankil Desai દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

આ વખતનો મારો વિષય, ' રસોડું - એક આહાર મંદિર ' હતો. આ વિષયની પૂર્ણાહુતિ પર જ હતો , તે ત્યાં જ એક સુંદર વિચાર સ્ફૂર્યો.ઘરના રસોડા માટે મને 'આહાર મંદિર' થી નીચે એક શબ્દ પણ માન્ય નથી. આપણા ...વધુ વાંચો