ભારતીય મૂળના પ્રથમ મહિલા અવકાશયાત્રી કલ્પના ચાવલાને સ્મરણાંજલિ Jagruti Vakil દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ભારતીય મૂળના પ્રથમ મહિલા અવકાશયાત્રી કલ્પના ચાવલાને સ્મરણાંજલિ

Jagruti Vakil દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

પ્રથમ અવકાશયાત્રી :કલ્પના ચાવલાને સ્મરણાંજલિ ‘કઠોર પરિશ્રમનો કોઈ વિકલ્પ નથી’ ઉક્તિને પોતાના જીવનમાં ચરિતાર્થ કરી જનારા,અંતરીક્ષમાં યાત્રા કરનારા પ્રથમ ભારતીય મહિલા અવકાશયાત્રી કલ્પના ચાવલાનો જન્મ ૧ જુલાઈ ૧૯૬૧ના હરિયાણા રાજ્યના કારનાલ ગામમાં થયો હતો.બનારસીલાલ અને સંજોગતાના ચાર સંતાનોમાં ...વધુ વાંચો