“ ગણિકા ”થોડા વિચારો ને દ્રષ્ટિકોણ બદલીએ... Mahesh Vegad Samay દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

“ ગણિકા ”થોડા વિચારો ને દ્રષ્ટિકોણ બદલીએ...

Mahesh Vegad Samay દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

“ ગણિકા ”થોડા વિચારો ને દ્રષ્ટિકોણ બદલીએ... આપણા સમાજમાં સારાને ખરાબ , ને ખરાબને સારું માનવાની ખુબ જ સારી આદતો છે. આપણો લાભને સ્વાર્થ દેખાય તો તે સારું નહીંતર ...વધુ વાંચો