શેઢાવાદ:આંતરરાષ્ટ્રીય સમસ્યા SURESH GAMDI દ્વારા હાસ્ય કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

શેઢાવાદ:આંતરરાષ્ટ્રીય સમસ્યા

SURESH GAMDI દ્વારા ગુજરાતી હાસ્ય કથાઓ

હું ભણી-ગણીને પોપટ જેવો અત્યારે ખેતરમાં લકકડખોદની પેઠે મારા ખેતરને ખેડી વરસાદની રાહ જોતો ખેતરના એક ઘટાદાર લીમડાના છાંયે વિચારી રહ્યો હતો; 'મેં જાણીતી એન્જીનીયરી કોલેજમાં અભ્યાસ કર્યો છે એનો ફાયદો મારા આ રૂપાળા કૃષિ જગતને મળવો જોઈએ, વરસાદની ...વધુ વાંચો