આવો પણ પ્રેમ Bhavna Bhatt દ્વારા ક્લાસિક નવલકથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

આવો પણ પ્રેમ

Bhavna Bhatt દ્વારા ગુજરાતી ક્લાસિક નવલકથાઓ

*આવો પણ પ્રેમ* વાર્તા...અમુક વ્યક્તિત્વના દૂર જવાથી અસ્તિત્વ નથી ભુલાતાં અનેઆત્માના બંધનમાં ક્યારેય છુટ્ટા-છેડા નથી હોતા !!લાખ કોઈ કોશિશ કરે એ પ્રેમ ભૂલાતો નથી અને ભગવાને બનાવીને મોકલેલી જોડી કોઈ ખંડીત કરી શકતું નથી....પ્રેમનું પલ્લું તો સદાય પ્રિય તરફ ...વધુ વાંચો