નવી શરૂઆત Neha Varsur દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

નવી શરૂઆત

Neha Varsur દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

નવી શરૂઆતઆપણે નાના હોઈએ ચાલતા શીખીએ ત્યારે ઘણીવાર પડી જતા હોઈએ છીએ,એક બે ડગલાં તો માંડ ચાલી શકીએ ત્યાં ફરી પડી જઈએ.ત્યારે આપણે શું કરતા...?પડ્યા પછી...?ત્યાં ને ત્યાં એક જગ્યાએ બેઠા રહેતા...?કે મમ્મી આવીને આપણને ઉભા કરે તેનો વેઇટ ...વધુ વાંચો