પંખીઘર: ‘સામાજિક નિસ્બત ધરાવતી વાર્તાઓ’ Hardik Prajapati HP દ્વારા પુસ્તક સમીક્ષાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પંખીઘર: ‘સામાજિક નિસ્બત ધરાવતી વાર્તાઓ’

Hardik Prajapati HP દ્વારા ગુજરાતી પુસ્તક સમીક્ષાઓ

અનુ-આધુનિક ગુજરાતી વાર્તા સાહિત્યસ્વરૂપમાં અનેક નવી કલમો પ્રગટી તેમાં શ્રી અમૃત પરમારનું નામ પણ ધ્યાનાકર્ષક ખરું. આધુનિક સાહિત્ય તરફથી અનુ-આધુનિક સાહિત્ય તરફ ગતિ એટલે જનપદ, પ્રાદેશિક, દલિત, પીડિત, દરીબી વગેરેનું સર્વાંગી નિરૂપણ. શ્રી અમૃત પરમારની વાર્તાઓ પણ અનુ-આધુનિકતાના સંદર્ભે ...વધુ વાંચો