ગોલુ પુરાણ bharatchandra shah દ્વારા હાસ્ય કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ગોલુ પુરાણ

bharatchandra shah દ્વારા ગુજરાતી હાસ્ય કથાઓ

*ગોલું પુરાણ* સવારના દસ વાગ્યાનો સમય હતો. ગોલુ કાકા ઉંમરના ૮૭ વર્ષે પરમધામ સિધાવ્યા હતાં. સદીમાં ૧૩ બાકી હતાં. ઇનિંગ લાંબી અને કાંટાળાજનક હતી. બોલ બેટપર બરાબર આવતો નહોતો. ક્યારના ક્રિઝ પર અડીખમ ઉભેલા હતાં. બોલ બેટ પર આવે ...વધુ વાંચો