દીકરી રાજબા Jayshree Patel દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

દીકરી રાજબા

Jayshree Patel દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

રાજબા* રાજબાની ઉમ્મર નવ પૂરા કરી દસમાવર્ષમાં જ પ્રવેશી ને પિતા જોરાવરસિંહ નો શારદામાને હુકમ આવ્યો કે રાજબાના લગન લેવાય ગયા છે.તેઓને મોહાનગરના દરબાર ઠાકોરશા જોડે વિદાય કરવાના છે મહિના પછી. તૈયારી ...વધુ વાંચો