માનવની શ્રેષ્ઠતા મોહનભાઈ દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

માનવની શ્રેષ્ઠતા

મોહનભાઈ દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

માનવની શ્રેષ્ઠતા==============================પરમાત્મા દયાળુ છે , કરૂણામય છે. માનવ જાત ઉપર એમની વિશેષ કૃપા ઉતરી છે. દેવો પણ માનવ થવાની ઝંખના રાખે છે.કારણે કે માનવ ને કર્મ કરવા નો સ્વતંત્ર અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. જેથી તેપોતાના કર્મો વડે ઉર્ધ્વગમન કરું ...વધુ વાંચો