એક સરકારી ડૉક્ટર ના અનુભવો - 2 Chandani mehta દ્વારા આરોગ્ય માં ગુજરાતી પીડીએફ

એક સરકારી ડૉક્ટર ના અનુભવો - 2

Chandani mehta દ્વારા ગુજરાતી આરોગ્ય

#Dahoddiarirs 6સરકારી નોકરી એટલે મોજ મજા ને આરામ એવું જેને લાગતું હોય એણે એક વાર ત્યાં કામ કરીને પછી કહેવું જોઈએ.. અલબત્ત અપવાદ બધે હોય જ છે. ખેર,દાહોદમાં,રાધર આખા ગુજરાત માં ડિલિવરી સરકારી સંસ્થાઓ માં થાય એ માટે સરકાર ...વધુ વાંચો