ધી ઓલ્ડ ડાયરી - 13 shahid hasan દ્વારા સાહસિક વાર્તા માં ગુજરાતી પીડીએફ

ધી ઓલ્ડ ડાયરી - 13

shahid hasan દ્વારા ગુજરાતી સાહસિક વાર્તા

Chapter 13 સોફિયા એ આપેલું ટીશિયું પેપર વેટર શયાન સુધી પોહચાડે છે. જયારે શયાન ટીશિયું પેપર જુવે છે તો એના પર સોરી લખેલું હોઈ છે. થોડીક વાર મૌન બેઠા પછી શયાન વેટર ને બોલાવે છે અને એજ સોફિયાના આપેલા ...વધુ વાંચો