અંતિમ વળાંક - 24 yyyy tttt દ્વારા સામાજિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

અંતિમ વળાંક - 24

yyyy tttt દ્વારા ગુજરાતી સામાજિક વાર્તાઓ

અંતિમ વળાંક પ્રકરણ ૨૪ ઈશાને સ્મૃતિ સમક્ષ લગ્નનો પ્રસ્તાવ મૂકતાં તો મૂકી દીધો પણ પછી તેને લાગ્યું કે થોડી ઉતાવળ થઇ ગઈ. સ્મૃતિની સ્પષ્ટ ના સાંભળીને ઇશાન અપસેટ થઇ ગયો હતો. સ્મૃતિ ક્યા કારણસર ના પાડે છે તે જાણવું ...વધુ વાંચો