સુખ દુઃખનું એક કારણ-ભ્રમ Pratik Rajput દ્વારા સામાજિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સુખ દુઃખનું એક કારણ-ભ્રમ

Pratik Rajput દ્વારા ગુજરાતી સામાજિક વાર્તાઓ

સુખ દુઃખનું એક કારણ-ભ્રમ( ''રાઘવ પોતાના રૂમમાં એકલો બેઠો બેઠો કંઇક ઊંડાણપૂર્વક વિચાર કરી રહ્યો હતો") 'અચાનકથી પોતાના રૂમના ડોર બેલનો અવાજ સાંભળે છે,અને બહારથી અવાજ આવે છે,રાઘવ બેટ જમવાનું તૈયાર થઈ ગયું છે,ચાલ જમવા માટે'રાઘવ-જી પિતાશ્રી હમણાં આવ્યો,'આવું ...વધુ વાંચો